Taula d'evaluació

Llenguatges i Estàndards Web - Grau Multimèdia - UOC 2010

Taula d'evaluació de UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Nom estudiant Teoria Pràctica Parcials NOTA FINAL
PAC1 PAC2 Pr1 Pr2 Pr3 PACs Pràctiques
Carlos Cano C+ C- A B A C+ A B
Diana Domingo A B B A C+ B B B
Esther Escudero C+ C- A B A C+ A B
Sara Laso A A A A A A A A
Ricard Vergés A B A A A A B A
Jordi Gómez C+ C- C+ B B C- C+ C+